11/27/2009

Klimaat demagogie

Er is beroering ontstaan over duizend emails die door hackers uit de computer van een toonaangevende Brits onderzoeksinstituut zijn gestolen. Ze geven een beeld van klimaatwetenschappers die niet welgevallige cijfers – namelijk dat de aarde helemaal niet opwarmt - uit onderzoeken proberen te houden.
Ik moet onmiddelijk toegeven dat ik er maar een paar gelezen heb, maar wat ik las zag er niet goed uit. Een van de belangrijkste citaten is dit: "The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate."
Het zou mij overigens niet verbazen als er gemanipuleerd wordt met cijfers. Het gebeurt namelijk altijd als er grote belangen op het spel staan.
Zo hebben sigarettenfabrikanten in de jaren vijftig jarenlang geprobeerd cijfers tegen te houden die bewezen dat er verband bestond tussen roken en longkanker. En zo probeerde de olie-industrie in de jaren zeventig onderzoeken tegen te werken die aantoonden dat lood in benzine slecht is voor de gezondheid.
De belangen zijn enorm: regeringen hebben hun hele beleid afgestemd op het scenario dat de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt; bedrijven hebben miljarden geinvesteerd in groen ondernemen en in groene producten. De aarde moet gewoon opwarmen.
Het is jammer dat er de afgelopen jaren zo weinig aandacht geweest is voor de ‘Al Gore’ sceptici, vooral omdat zij zinnige argumenten naar voren brachten. Maar zoals zo vaak moet je mensen niet storen met feiten als ze al een mening hebben.
Hier toch nog even een paar interessante punten:
- Tachtig tot negentig procent van de CO2 uitstoot heeft een natuurlijke oorzaak. Vooral de tienduizenden kilometers lange vulkanenrij op de oceaanbodem zorgt daarvoor.
- Tienduizend jaar geleden was er een ijstijd en over tienduizend jaar is er weer een. Met andere woorden het klimaat kent cycli die verschillende oorzaken hebben. Een ervan is dat de zonnewarmte elke twintigduizend jaar sterkt varieert.
- In de drie kilometer dikke ijslaag van Antarctica kunnen geologen als het ware periodes aflezen. Het blijkt dat er al vaker periodes waren waarin de CO2 waarde veel hoger was dan nu. Alleen waren er toen nog geen mensen op aarde.
- De aarde is 4,5 miljard jaar oud. De metingen die verricht worden zijn hoogstens een paar honderd jaar oud. Het getuigt van enige hoogmoed om te veronderstellen dat wij invloed zouden kunnen uitoefenen op het klimaat.
Ik denk dat het beste wat we erover kunnen zeggen is dat we het niet weten. Of zoals de voormalig directeur van het KNMI in een interview zei: “We begrijpen nog geen 10 % van het klimaat.”
Dat neemt niet weg dat we op zoek moeten naar andere dan fossiele brandstoffen, al was het maar omdat die op raken. Maar eenzijdige berichtgeving en manipulatie hebben uiteindelijk altijd een tegenovergesteld effect; ‘Roken is dodelijk’ staat er tegenwoordig op pakjes sigaretten. En het lood is uit de benzine verdwenen.