2/04/2010

IPCC

Het was mijn vaste voornemen om voorlopig niet meer over het IPCC en/of climagate te schrijven, maar de afgelopen dagen verschenen er zoveel berichten over (al dan niet opzettelijke) fouten van het IPCC in de media, dat ik het toch maar doe.
Voor de volledigheid zet ik het nog even op een rijtje:
1 Het IPCC meldt dat de gletsjers van de Himalaya in 2035 verdwenen zijn. Dat moet zijn: 2350.
2 Het IPCC schrijft dat de hoeveelheid landijs in de Himalaya af zou nemen van 500.000 km2 tot 100.000 km2. Dat is onjuist, de aangehaalde 500.000 km2 betreft het totale landijsoppervlak op aarde.
3 Bovenstaande informatie komt uit een WWF rapport en is niet wetenschappelijk.
4 Het IPCC meldt dat 55% van Nederland onder zeeniveau ligt. Dat moet zijn 26%.
5 Het aantal meetstations waarmee de temperatuur op aarde gemeten wordt daalde van zesduizend naar vijftienhonderd. De weergegevens van plattelandsgebieden, hoger gelegen plaatsen en plekken dicht bij de Noordpool worden niet langer meegeteld voor het wereldgemiddelde. Sinds 1990, toen duizenden stations niet meer werden gebruikt om gegevens over temperaturen te meten, schoot de gemiddelde temperatuur van de aarde plotseling omhoog. Metingen verricht door satellieten laten een lichte daling van de temperatuur op aarde zien in de afgelopen tien jaar.
Minister Cramer schrijft op haar weblog dat ze zich de fouten van het IPCC zeer aantrekt en dat ze ‘pissig’ is over dit slordige werk. Maar direct daarna schrijft ze dat de conclusies van het IPCC wel degelijk overeind blijven.
Die mening deel ik niet, maar ik begrijp het wel. Het kost tijd voordat je van je geloof valt. Net zoals de leden van de sekte die een aantal jaren geleden in een bungalow park op de Veluwe het eind der wereld afwachtten, ook even moeite hadden met het feit dat er gewoon een nieuwe dag aanbrak.
Hoe kan je nog langer conclusies van een onderzoeksinstituut onderschrijven als er zulke enorme fouten worden gemaakt?
Het begint allemaal steeds meer te lijken op de aanloop naar de Irak oorlog: onjuiste informatie; verzonnen wapendepots; politici die blijven beweren dat ze juist gehandeld hebben.
We zijn gewoon een klimaatoorlog ingerommeld.